is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f6 J. D. V. LEEUWEN, OVER DE

Ryken en Aanzienlyken, dieze te fa-» men opbrengen, al niet konden gevonden worden, zouden kunnen goed gemaakt worden.— Voorts geevemende overige gedeelten of graven, die geene byzondere eigenaars hebben, aan de Kerk; of die, gelyk gemeenlyk, ook verfcheide graven in de Kerk hebbende, geeve men 'er zoo veele naar het getal der zulke, die zy in eigendom heeft. Men zoude ook naar de grootte van deeze nieuwe begraafplaats 'er noch eemgen, over het getal, in het eerfte vak, dat dan wat grooter zoude moeten vallen, kunnen maaken, om aan anderen, npch geene graven in de Kerk hebbende, die ze hier begeerden, te verkoopen, en des noods daar uit mede de kosten te vinden, of die aan de Kerk overlaaten. Het andere vak nu houde men tot het begraven van dezulken, die men anders gewoon was op het Kerkhof te begraven, om der mindere belastings wil, welke dan in dit vak ook minder zoude moeten zyn; ook konde men in dit vak eenige byzondere graven afteekenen, en den eigendom aan des begeerenden overgeeven, mits daar voor ook iets betaalende.

De toeëigening der graven aan de eigenaars