is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 J. D. V. LEEUWEN, OVER DE

in bet eerst vryftaan zonder eenige belasting : maar naderhand by het begraven van iemand, Eer-teekens oprigtende, zoude zulk een daar van ook eene belasting aan de Kerk kunnen betaalen, even als dit nu gefchiedt voor het ophangen van Wapenborden in de Kerk; het welk in de Kerk te doen ook noch konde vry blyven, hoe wel ik het liefst zag, dat daar in geen een van de zulken, waar van veele Kerken haast vol, en die ook zeer gevaarlyk zyn, meer gevonden werden; of dezelve beter aan de zyden en niet door de geheele Kerk door, zoo als nu, gerangfchikt werden. En eindelyk de oude begraafplaatfen in de Kerken , en op de Kerkhoven , moesten blyven liggen, en niet veranderd noch geroerd worden, maargeconfidereerd als res tmllius, zaaken die niemand toekoomen, gelyk de Rechtsgeleerden zeggen: en op dit laatfte vereifchte moest zorgvuldig acht geflagen worden Qf), zoo om befmetting voor te

koo-

(4) By eene" Ordonnantie, nopens de begraafplaatfen en lykftatien in het Koningryk Hungaryen, door de Keizerin Koningin in 1778 geëmaneerd, is, daar tegen ook uitdrukkelyk gezorgd, en bevolen , dat de oude Kerkhoven, welke van geen gebruik meer zyn, niet mogen geroerd noch gebruikt,

maar