is toegevoegd aan uw favorieten.

De van den hemel afgebeeden [...] in alle verdrukking [...] nog bloeiënden oranje-boom; of Verzameling van eenige liederen, ten dienste [...] der waare ouwerwetse patriotten, beminnaars van prins Willem de Vyfde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7y )

Straks ziet hun knale naakte billen, -; j Hun toonen duvels kwaat of kek, l Oh.' ohl

%. I Daar zie jou eerft van Berkel koomen ,

I.a Rareté, *t Krote Kopftuk van Hollands Rome,

La Curiofité, Zie hum daar eed en plikt verzaken,

En (tont, vat onkehoorde zaak, Propria Automate maken, Een verdrak met d'Amerikaan. Oh! oh.'

*•

Daar heb fe Jonker van Capellen,

La Rareté, Le Demagose des Rebellen,

La Curiofité , Hy ontfank van een troup Canaiile,

Die voor hum mooy Soldaatje fpeel, Een kroote fkone gou Medaüje, Hankt met de lind die aan zyn keel, Oh! oh!

5-

Zie daar de Amfterdamfche Heeren ,

La Rareté, Hoe druk zy ben aan 't befoigneeren ,

La Curiofité, Zy weet niet hoe zy 't maken zullen,

Nu zy zien, noe zy ais de tot, Zik van d'Amerikaan Het fulien, En al den duvle heb verbrod, Oh!oh!

6.

Daar heb ze nou het Dortenanrtje,

La Rireté, 't Kwaat en keffende Gyfelaartje,

La t uriofué, Uit zyn bezigt, men kan wel leezen,

Hy vrees voor duvle nok voor dood, Zoo hum maar aangezien mag weezen, Pour lean de Wit, of Huig de Kroot, Oh! oh.' 1 7Daar wil hrm door de Hofpoort ryden,

La Rareté, Dat wil Monfr. Morant niet lyden, i La Curiofité,

Hy pakt de Paart cn hout fe tegen, Mais voyez vous, de man is (at; Monfr. van Nispen trek de deegen , ' Schoon men hier nix te vreezen had. Oh! oh!

8.

Ok! ok.' daar word Morant kevangen,

La Rareté, d'Armen drommel wil men hangen;

La Curiofité, ^