is toegevoegd aan je favorieten.

Genees- en zedenkundige verhandeling over de hartstochten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delijke begeerten l - ;s te tastbaar,, dan daar bij langer te-vertrek!; en.

'T voorbeerd verdient ook hier in aanmerking te komen.. Deszelfs kracht, zoo algemeen als groot, trekt oud en jong, ja beheert niet zelden den gehelen raad.— Het —regis ad exemplum- is bekend en waar. Geliik dé mensch gewoonlijk liever gevoelt, dan denkt: dus wil hij ook liever volgen, dan voorgaan. Bt-halven den invloed van het vooroordeel van gezach, en dat der ontzich—en eerbiedwekkende oudheid,is het voorbeeldig kennen van zelfs aanfchouwelijk;. hier vertoont zich 't vee! in een, met 't meefte licht, in den kortften tijd: het fchone, het goede, in daad en gevolg, prijkt lévendigst, en treft nadruklijkst (f). De mensch gevoelt zijne eigene zelfswerkzaamheid; deze weg is kort en gemaklijk. Is het wonder, dat de mensch zoo graag het voorbeeld voor zich hebbe, en-in dezen fpiegel

zich zeken aanfchouwe? Dan ook dezc weg .g

glibberig en gevaarlijk. Onbegrijpelijk groot is de invloed van het voorbeeld op de gemoedsleer. Goede en •kivade neigingen, begeerten, afkerigheden, hebben dikwerf den eerften grond in 't voorbeeld: hoe veel zorg, oplettendheid, en kloekzinnigheid is'er dus niet nodig omtrent het voorbeeld, zal het zelfde niet fchaden! 'T zelfde, wel ingedacht, wei gekozen, wei aan.

(ƒ) „- L'ejtemple est un tableau vivant, qui pefnt Ia vertu en aftion, & communiqué 1'impresfion, qui Ia meut, itous les coeurs, qu'il atteint." Lts mceur ■ p. 101. Cochius 1. e. p. 84-folgg.