is toegevoegd aan je favorieten.

Genees- en zedenkundige verhandeling over de hartstochten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoerd, heefteen onbetwiftelrjk nut, en wel in meer din een opzicht: maar wee hem, die zich onbezonnen, onberaden, op dit glad ijs waagt! En trouwens niets is gewoner (g). Is het wonder, dat de mensch zoo vaakmaal door het ongelukkig voorbeeld , het fpoor bijfter rake ? Zie, in 't gemeene leven, hoe de mensch, gelijk Seneca aanmerkt, liever gelooft, dan oordeelt,— zijnen voorganger volgt, — de dwaling en den misflag van hand tot hand overreikt, en met anderen febipbreuk ïijdt (/»)• Eene ziekte-, die niet alleen in het ge¬

meen levensberoep heerscht, maar ook in dat, 'twelk van vooroordeel geheel vrij moest zijn, der waarheid en deugd alleen geheiligd,— van kunst en wetenfehap van godsdienst en volksgeluk. Zelfs, in de openlijks raadplegingen der volksvertegenwordigers, volgt men

(g) „ L'exemple eft une régie dangereufe. & qui ne manque guéres d'egarer ceux, qui s'y livrent aveuglement. II en est des éxemples, comme des confeils : pour en tirer avantage, il faut avoir asfez de lumiéres pour les aprécier." Les moeurs p. 6.

(li) „ Ad rumorem componimur, optimarati Ca, quae magno asfenfu recepta funt, quorumque exemplanobis multa funt. Nee ad rationem, fed ad fimilitudinem vivimus. — — — Nemo fibi tantum errat, fed aliis erroris causfa & auctor est. Nocet enim applicari antecedentibus, & dum unusquisque mavulC credere, quam judicare, numquam de vita judica» tur, femper creditur: verfatque nos & praecipitat, traditus per manus error, alienisque perimus exeffi' püs." Seneca de vita beata c. ï.