is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche spion, ontdekkende: een aantal van kluchtige gevallen, welke daagelyks in de zaamenleeving der waereld voorkoomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERVOL G^iJ

O P D E

NEDERLANDSCHE

S P I O Ns>

ONTDEKKENDE:

Een Aantal van Kluchtige Gevallen, welke daagelyks in de Zaamenleeving der Waereld voorkoomen, zoo van

GEHUUVVDE ah ONGEHUUWDE Mannen, Vrouwen, Vryjers, Vryfiers, Jongmans en Jonge Dochteren. Hunne Ondeugden gelaakt, veracht, befpot en opentlyk ten Toon gefpreitj

Tot WAARSCHOUWING van Neêrlandfch Jnwooneren in 't algemeen, en yan hun die zoortge/yke Gevallen zyn overkoomen in 'c byzonder.

Onder de Spreuk: Niemand genoemd, Niemand geblameert; * . * ■* * * * * *j

* *. i /

<ui <y

Is alömme by de meefte Boekverkoopcrj a 3 Stuyv. te bekoomen.