is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van authentieke en andere stukken, betreffende de zaak tusschen Johannes Henricus Redelinghuijs aan de eene, en Pieter Paulus en Reinier Leendert Bouwens aan de andere zijde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «O )

zints wijdloopiger over zijn, als hij wel anderzints doen zoude: maar om een bewijs te geeven, hoe .zeer hij laage intriguanten veracht, — (en onder deeze clasfe rangfchikt hij den Burger Bouwens en zal hij hem dit bewijzen , wanneer hij zulks verlangt) oordeeld den Burger Redelinghuijs, van die geheime redenen proviftoneel zo veel te moeten zeggen, als dienen kan, om het charafter van dien man van nader bij te doen kennen.

Voor zo verre den Burger Redelinghuijs onderrigt is, en dit wel van goeder hand, waaren er op den 19 Februari} 1796, of wel eenige dagen vroeger, verfcheide verklaaringen tegen den Burger R. L. Bouwens ingewonnen, onder anderen van eenige officieren der gewapende Burger-magt binnen deeze ftad , en dit wel wegens gefprekken , welke dien Burger in het Officiers Collegie van die zelfde gewapende macht en elders gevoerd had; inhoudende dat hij den Burger Pieter Paulus en verfcheide andere leden der Vergaderinge vaa Holland verklaard had voor openbaare fchurken. —

Dan den Burger Bouwens daarover voor het Committé van Waakzaamheid voornoemd, gerequireerd zijnde , en zig daar niet uit weeten de te redden , had daarna de behendigheid van te zeggen, dat hij zulks op authoriteit van den Burger Redelinghuijs had gezegt, — dat deezen zig over het charaéter van den Burger Pieter Paulus uitgelaaten, en hem in den Haag op de Burger-Sociëteit aldaar, als een openbaare fchurk gedenonceert, en dat hij dus (om dit nog eens te herhaalen) op 't crediet van den Burger Redelinghuijs, in het Officiers- Collegie, deeze denonciatit nagebaauwd had, ])en