is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van authentieke en andere stukken, betreffende de zaak tusschen Johannes Henricus Redelinghuijs aan de eene, en Pieter Paulus en Reinier Leendert Bouwens aan de andere zijde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «* )

— Al het geene hij Burger Redelinghuijs op dien beruchten avond in de Burger-Sociëteit van den Haag , had durven zeggen, fchaamde hij zig niet, voor eene der gecontinueerde machten der ftad Amjlerdam te herhaalen / — en zal hij dit herhaalen, fchooh hij ook een flachtöffer der boosheid en kwaadaardigheid mogt worden! — Ziet hier dan lezer! het geen hij opdien avond, mee al den moed van een eerlijk man gezegt, en door Waakzaamheid te Amfterdam. herhaald heeft! — een zeker iets,

— maar een zeker iets ! daar de Nationaale Verga* der ing, den Burger Pieter Paulus, op den eisch van een braaven Withuis en andere leden, overhad ter verantwoording moeten roepen , en dit volgens het i2ofte Artikel van 't plan tot de zamenftelling dier Vergadering! — dan om kort te zijn, zal alhier Woordelijk ingelascht worden, het geen den Burger Redelinghuijs , tot zijne verdediging in de Bataaf* fche Courant van den 7de Maart 1796 geplaatst heeft, en dus drie dagen laater, na dat den Burger Pieter Paulus door de ingezondëne Hukken van Waakzaamheid te Amfterdam, in de Nationaale Vergadering befchuldigd wierd.

In die aanzienlijke Volks-Vergadering, zegt zekef dagblad haarer handelingen, werden op den 4 Maart I796 , van het voornoemde Committé van Waakzaamheid eenige ftukken ter tafel gebragt, waarbij den Voorzitter befchuldigd wierd, de Kaap- de Goe. de Hoop, in handen der Engelfchen geleverd te heb» ben, en den Burger Redelinghuijs over deeze gebeurtenis in de gemelde Courant fpreekende , zegf er het Volgende van: '

Dee-