is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en orders voor het garnisoen van Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 63 )

den, word hy door het Detachement dat hem op de Parade gebragt heeft, aan den regter vleugel gebragt, zo dra alles tot de Executie in gereedheid is; en na de gedane Executie zal het zelve Detachement hem verder brengen tot buiten de Fortificatiën, wanneer hy weg gejaagt word , of direct, by den Provooft, zo hy des anderen dags voor de twede reize moet geftraft worden , ofte wel in de Hoofd-wagt, wanneer hem gene verdere ftraf is opgelegt : in dit geval zal hy des avonds na het fluiten der poorten uit zyne detentie ontflagen worden. ART. X.

Wanneer eene Executie met fpitsroeden zal gcfchiedcn, worden twee gelederen geformcert, volgens het Reglement.

3. Mufquettiers geeft agt om twee gelederen te formeren!

4. Derde gelid regts en links-om!

5. Marfch!

Alle de Grenadiers en de twee Sergeanten die op den regter vleugel van het eerfte en twede gelid ftaan , met de eerfte en twede afdclinge van het derde gelid maken regts-om , de twee Sergeanten die op den linker vleugel van het eerfte en twede gelid ftaan met de derde en vierde afdelinge maken links-om.

De Grenadiers en de vier bovengenoemde Sergeanten avanceren , houdende dezelve linie zo ah zy gerigt zyn geweeft, en maken de openinge, op dat het derde gelid zig kan formeren op beide de