is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en orders voor het garnisoen van Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 69 )

vleugcis van het eerfte en twede ; volgens het Reglement op de Exercitiën, en zo dra elk op zyn plaats is, word gecommandeert;

6. Halt!

7. Front ï

8. Rigt U!

9. Het eerfte gelid regts-om keert l

10. Het geweer by de voetï

11. Bajonet van de Loop!

12. Het geweer aan den linker voetï

13. Grenadiers links-om!

Wanneer een Vaandel op de Parade is, blyft een Grenadier-Sergeant met drie rotten van den rcgtcr vleugel van het eerfte Grenadier Pelotton front houden, om het Vaandel te dekken; den Officier met alle de overige Grenadiers maken links-om.

14. Marfch!

Het derde gelid marcheert agter de Mufquettiers, geleid door een Sergeant , het twede gelid geleid door een Sergeant of Corporaai marcheert voor by het front van de Mufquettiers en word gevolgt door het eerfte gelid geleid door den Officier , alwelke moet zorgc dragen dat de Grenadiers in een egale diftantie van elkanderc-n langs het gehele front verdeelt worden en dat zy wel gerigt zyn.

N. B. De Onder-Officiers die de Grenadiers geleiden, moeten toezien dat de Officiers en OnderOfficiers, die tot de Executie behoren, altoos blyven tuflchen de Grenadiers en Mufquettiers.

15. Halt!

16. Front! E 3