is toegevoegd aan uw favorieten.

De Bataaf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

B A T A A F.

N°. i.

V R IJ H E I D, GELIJKHEID en "BROEDERSCHAP.

VJij ziet dus eindelijk, o mijne medeburgeren! de zon der vrijheid wederom verrezen. Lang fclmilde zij agter nevelige wolken; doch thans is zij door de zelve héén gedrongen , en van nieuws vervrolijkt zij uwe gewesten. Gij zaagt de braave Franfchen naderen , en te gelijk zaagt gij die zon verrijzen. Ja, mijne landgenooten! dat wij der waarheid hulde doen! Het zijn de franfche ■wapenen, die ons de vrijheid weder fchonken; deze hebben de kluisters verbroken, waar in een dwingeland, zo langen tijd onze handen geketend hield. Doch laten wij thans hier bij niet berusten! Dat wij de vrijheid, dat gefchenk des Hemels, die zuster der gelijkheid, in haaren vollen luister tragtca te bevvaaren ! Daar toe worden wapenen v.ereischt, om de flaaven der dwingelandij, zo zij immer weder beitonden , uwen vrijen grond te betre. A den,