Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 41

1381.

_ Pointen van het verbond tuflchen de Friezen, en de Groningers, 2a. Sept.

Sommierlyk_ by U. Emm. I. 15. p. 217; en by Swart/enb. I. c. p. 244; Winjemius; en Schotanus. &c.

1382.

Hetzelfde verbond, vermeerderd door de toetreeding van Hunfingo, Fivelgo &c. Gecit. by U. Emm. I. c. p. 220. Accoord tuflchen 't Convent van Aduard, Gernewert, Efinge, Ferwert, en Franfum, Zylveftene van Luderwolde, van Peyfe, Roden, en Fockeswolde, over den Aduarder Zyl.

In de confid. der Erf. en Ingezet, p. 51. Diploma Wenceslai, Romanorum regis, conflrmans libertates, gratias, &c. per divos lmperatores ecclefiae Trajeclenfi conceflas. 20. April.

By Heda l. c.p. 252; Mieris l. c. p. 387.

1383-

Brief over de cafus Episcopales.

In de Stads Archiv. A. 1. 20. Ordonnantie van Borg. en Raad op het doen van aanklagten.

In het Stadsboek l. 6. §. 10. Aduarder Zylbrief.

In de confid. der Erf en Ingezet, p. gl ; (dog daar op ^82.) Verdrag van den Abt van Aduwerd, en Selwert, over den Aduarder zyl.

Ter Secretarie van het Aduarder Zylvest.

.,0. 1304.

Sluiten