Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§4 REGISTER van

1392.

Zoenbrief tuflchen de Stadt Groningen s en de Hovelingen tot Faniim.

In dc Stads Archiv. O. 2. 5. Brief van den Officiaal van Munftcr, over den proost, en proostdy van Hummerze. op S. Brixii. By my in H. S. Brief, waarby het Domcapittel tot Utrecht verpagt aan Godevaart, en Johan van den Hove, en Swanelt hun moeder, dat f deel der waareldlyke geregtigheid binnen Groningen, en Selvvert. In de Ommel. Archiv. doos E\ no. 3. ïdfinga l. c. p. 446;

Matthaeus de Jure gladii, c. 28.jO.457; Mieris Ic. p. 590. Vidimus van gemelde brief, door Borg. en Raad in Groningen, op S. Simon en Judas. Oei. 27. Ibidem l. c.

Brief van het Domkapittel tot Utrecht, overdraagende aan de Stad Groningen, al de geregtigheden en gerigten tot Groningen, &c, voor honden jaar, uitgezonden het deel der van Hovens. Zondags na S. Lucie. Dcc. 15.

In de Stads Archiv. A. 3. r. Ommel. Archiv. doos E. no. 7. ïdfinga l. c. p. 447; Matth. I. c; en Mieris l. c. p. 591.

1393-

Transport des Kapittels van Utrecht van alle de geregtigheden, zoo binnen, als buiten de Stad Groningen , als mede van de munt. In dc Stads Archiv. A. 3. 1.

Accoord tuflchen de Stad Groningen , en die van Reiderlajid, cn het Oldampt.

&

Sluiten