Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H REGISTER van

Bevel van gemelden Keizer aan de gemeene Friezen. 10. Aug. (in 't latyn.)

By Hamcon. I. c.p. 126; Brenneyfen l.c. p. 81« Swartfènb. I. c.p. 595. Vertaaling van bovengemeld bevel.

By Ocko Scharl. I. c. p. 53 verfo; Schotan. in tabl. p. 29; Swartfenb. I. c. p. 595. Bevel van gemelden Keizer aan Hertog Philips om de Friezen niet lastig te vallen. 10. Aug. (in'tlatyn.) By Brenneyfen l. c; Swartfenb. I. c.p. 59^. Vertaaling van bovengemeld bevel.

By Ocko Scharl.l.c; Schotan. I. c; Swartfenb. I. c. p. 596. Verdrag tusfchen Borg. en Raad, Gezwoornegemeente, en de gilden over het buitenlands kooien, en afzonderlyke vergaderingen der Gezworens. Maand, voor Barthol.

By de Heeren Brieften t en my in II. S. 1458.

* Verbond tulfchen dc Agtkarfpelen, Groningen, Langewold, Vredewold, en Hummerze.

In de Stads Archiv. N. 3. xo. Verbod van Borg. en Ra*d om verboden goed óver den Eems te kopen. By my in H. S. Inlaatingsbrief van de Ooster nieuwe Zylvesten in de Winfumer zyl. op Jacobi.

By de Heeren Dri effen, en my in H. S. Warffs-conftitutie, dat de regtskosten van het gefloten goed mogen genomen worden, in de week Gercon. cn Vi&or.

In het Protb. ten Hove Prov.

H59-

* Compromis van zoen tuflchen Sibo van Doornvjm j en de Stad Groningen. jn

Sluiten