Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 157

Bourgondien en den Hertog van Gelder, voor een jaar.

In de Charters van Brab. te Vilvoorde. Vreedes verdrag tusfchen den Hertog van Gelder en het Stigt.

Gecit. by Emm. p. 829. Affchaffing der accynzen, gepubliceert met klokkengeluy, op den geweldigen aandrang der gemeente ; en meer andere ftukken, ter gelegenheid van dit oproer voorgevallen.

Gecit.l.c. P.832--835; iS. Beninga ^.397-403. Brief van Paus Clemens de Vil. over de Kapel te Solwert. 6. Sept.

Gedrukt agter de Predik.van O.H.Sivam. 1783. Copia authentica van den brief ( 2 May 1320} over den watertogt in de A.

In de Stads Arch. C. 1. 21. Warffs-conftitutie over nootlosfing. op Crisp. en Crispiniaan.

In het Proth. ten Hove Prov. Adidem over het fententiegeld.

Ibidem. * Adidem over naarkoop. By my in H. S.

1526.

Edict des Hertogs van Gelder, dat van alle desi, Raads fententien kan geprovoceert worden tot deq Stadhouder en Hoofmannen, etc. ld. Mart. By de Heeren Driesfen in H- S. Confirmatie der Hooftmannen kamer op den 01dampfter warff van een fententie, geveld door Wig» bold Koning, Drost des Oldeamptes in de kley. Dingsd. voor Michaël.

In het Proth. ten Hove Prov.

U 3 Adi-

Sluiten