Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. iffg

Ordonn. van Borg. en Raad, Gezwoorne Meente &c, hellende op den doodllag de ftraffe des zweerds. 23. Maart.

In de app. agter het Stadsb. Damfler reces.

In de Stads Arch. P. 1. g. Quitantie van Geert Hooft wegens zyn fchip; door de Emders genomen. Ibidem Q\ I; 8. Placaat des Keizers, verbiedende den uitvoer van zoete wynen, zout, haring, labberdaan &c. tot den 10. Auguftus. 15. July.

By Swartfenb. I. c. p. 260. Ordonnantie des Keizers op de toerustinge der fcheepen , vaarende ter zee, als mede op de zeeregten. 19. July.

In de Zeer egt en, inhoudende dat oudfte et c.p. 15. Handv. van Amflerdam (ed. 1624.) p. 165. Swartfenb. I. c. p. 261. Placaat des Keizers, dat niemand graanen mag uitvoeren, het zy gemalen of anderzints, buiten de landen van herwaarts over &c. 12. Sept. By Swartfenb. I. c. p. 277. Placaat des Keizers, om ter oorzaak van de vyandelykheden met Frankryk met dat Ryk niet te handelen; en verbeurt verklaarende alledeFranfche effecten hier te lande. 21. Sept. By Swartfenb. I. c. p. 279. Adidem om geen goederen uittevoeren na landen van geallieerde of neutrale Vorften, van waar dezelve verder vervoert worden na Frankryk. 9. 0&. Ibidem p. 280. Adidem, gelastende alle Franfchen, hier te lande hen onthoudende, te vertrekken. 16. Oei. Ibidem p. 283.

Adi-

Sluiten