Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio REGISTER van

Brief van den Koning Philips aan de Steden in Nederland. 28. Febr.

By Bor l. c. p. 130 verfo.

Bevel van Borg. en Raad en de Wysheid der Stad , 'dat ter verwydering van verder onraad de predikatiën zullen cesfecren. 15. April. Gecit. in aant.

Oirkunde, door den Graaf van Aremberg fchriftelyk aan Groningen mede gedeelt, overgiet opdringen der Hoogduitfche knegten aan gemelde Stad. 18. May.

Gecit. in dc Suppl. tot Spiert op 't register Lit. 1. Placaat des Konings op de cours van de gouden gulden, en zilvere daalder. 4. Juny. By Swartfenb. I. c. p. 712. Placaat van Borg. en Raad, waarby eené vaste prys op verfcheide eetwaaren geftelt w ord. 14. Juny. By my in H. S. Adidem tegens de kerkenbrekers, en tegens het houden van eonventieulen der nieuwe Religie, en het verfpreiden van oproerige tydingen. 18. Juny. Ibidem.

Placaten van dezelfde teneur, gepubliceert in het Oldampt, en den Gerigte van Selwert. 12. July. Gecit. in aant. Misfive van dc Gouvernante aan alle de Steden in Nederland. 3. July.

By Bor l. c. p. 121 verfo. Placaat des Konings, houdende waarfchouwfng voor eenige ligte daalders; als mede verbiedende den uitvoer van geld of muntftoffen naar vreemde munten. 16. Aug.

By Swartfenb. I. c. p. 715. Mislive van de Gouvernante aan alle de Steden in Nederland. 3. Sept.

By Bor l. c. p. 130 verfo. Pla-

Sluiten