Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sis REGISTER van

Laudum op de Damfterwal by den Bnir Abtszyl en Rotteval, wegens een beklag der Siddebuirfters, dac de waterwering niet wel gehouden word. Ter Secretarie der 3 Delfz. Brief over het gemeene Buir Lankregt te Wester Emden.

Gecit. by Halfema l. c. p. 360. Uitfpraak van Kon. Maj. Commisfarifen in het verfchil tusfchen de ingezetenen van Westerwolde, en wylen den Drost Hans Hesfe. 4. Dec.

Gedrukt voor 't IVestervoolds Landregt, cn in H. S.

Het Landregt van Westerwolde, op francyn gefchreeven, met twee uithangende zegels in 1566, en 1567, als mede met de zegels van Boldewyn van Koon en Johan de Mepfche.

In de Stads Arch. 1. 3. 14; en gedrukt op Raadsordre.

1568.

Brief van Borg. en Raad aan de Borg. Joachiin Ubbena, en Derk Schalier, de Raadsh. Albert Jarges, en Geert Wyffringh, dezelve citeerende, naardien in den Raad gekozen zyn, om hun eed te komen afleggen. 8. Febr.

In het Stads Ordelboek 1565—1577. Nadere misfive daaromtrent aan den Borg. Ubbena. 12. Febr. Ibidem.

Adidem aan den Borg. Schafler. 14. Febr. Ibidem.

Sententie der Inquifitie van Spanjen tegens de Nederlanden. 16. Febr.

By Bor l. c. p. 160 verfo.

Na-

Sluiten