Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 93 >

En zou dan het menschdom, zou de M*trduM nj* gelukkig zijn, indien Eendragt en het algemeen weh in he JroSt doe wit van regeerers en burgers waren? indien de fögingen van allen gelijklijk daar toe medewerkten? en de aanzienlijkften onder de menfehen door hun gedras daar den toon toe gaven?

Zie daar, mijn Heer de vraag al, het geen dc te vraagen had; kunt gij mijne vraag beantwoorden: Wat ts waar moet ik zz zoeken ? het zou mij , en waarom niet veelen van uwe lezers? recht aangenaam

WIkezou misfchien wel meer kunnen zeggen, maar het is beter gezwegen, dan van fpreken hinder gekregei. Zwijgen best, zeidedrillenburo, toen hij al gezcaa hadt, wat hij wist.

joris weetgraag.

Wel zeker, Heer joris weetgraag, zou uwe vraag

msfehen dewijl dit blaad en toch nog met vo is, u a~ ene en ande7eJ vraag doen? Kijk man -k geloo wel dat Eendragt heel goed is en veel verm - »m > V wist dat ook, dat men een ftaart van een paard ^t ge makliik uittrekt, wanneer men dat in eens aoen wi . maa dat het gemaklijk gaat, wanneer men haautjen vo r Stjen „khallt; ik wil dit dan niet ontkennen, of het Sneen geloof van alle menfehen tegenfpreken; ma,n evenwel ,isg niet fomtijds tweedragt goed en wenlcheijk, tl Fendragt magtig gevaarlijk voor alle braave menfehen ? 6 Tweffit BMdS-Eendragt kwaad! Ei mijn Heer VraaCal wat zift gU een raar foort van een mensch? Nu, joMs7bedaartg4n oogenblik ik mag voor «,« hi de mtuur- Indien het eens altijd ftil, lief, mooi, wau.i wegwas en de bezem der natuur, (zoo Hoéflide immers Vader b o e r h a v e den guuren noordewindp den damnkrin-' niet eens zuiverde, indien met nu en dan gewffi ftoïmen, die alle elementen een en geduchte onwïders, uit tegen eikanderen ichoklende c^nderwolken de kwarto dampen ve.dreven^of

Sluiten