Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

? DE

V R A A G A li

C No. 25. )

Wat U Wellevendheid?

Ik dóe deze vraag : Wat is Wellevendheid ? op verdoek van eenen ongenoemden in den volgenden brief.

MIJN HEER VRAAG-AL!

Het Hollandsen fpreëkwoord zegt: het ééne woord haalt het andere uit, zoo is door uw vragen in mij de vraag opgekomen: Wat is Wellevendheid?

In de voorige duistere ruwe tijden was dit gemaklijk te beantwoorden, met te zeggen; Wellevendheid is, een braaf burgerlijk leven, die een ieder in zijne qualiteit zoo in zijne eer als fatzoen en goederen het zijne laat toekómen die zijne medemenfehen in alles tracht van nut te zijn en zich vooral wel wacht, om door zijn gedrag aan iemand eenigen aanftoot of ergernis te geven; maar ri onze verlichte en befchaafde eeuw fchijnt dit zoo gemaklijk niet te gaan, dewijl men in die klasfe, daar men de meeste Wellevendheid behoorde aan te treffen, het tegenövergeftelde het meest gewaar wordt.

Of zou de Wellevendheid even als meer andere woorden en daaden aan omwenteling onderworpen zijn? Mijn verlangen was dan, of gij door het doen van eeAa m'

Sluiten