Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3*3 >

Wie weet niet uit onze Vaderlandfche gefchiedenis* fen, met hoe veel toejuiching de Graaf van leycester door onze Voorvaderen werdt ingehaald? Men behoeft het anders niet te lezen , men heeft flechts de prentverbeelding in te zien, in wagenaars Vaderlandfcht Hifiorie , hoe die Graaf te Vlisfingen wordt ingehaald, onder Vlaggen en Wimpels, onder het Hoezee van groot en klein ? Wat waren zelfs de Predikanten in hun fchik ? Dit was een gezegend evenement t voor Vaderland en Godsdienst! Maar wie weet ook de gevolgen niet? Hadt de waakzaamheid en voorzigtigheid van oldenbarneveld, die Prins mauïiiT9, net van pas, tot Stadhouder van holland deedt verkiezen, en van andere waare Patriotten het niet verhinderd, wat zou 'er gebeurd zijn ? en nog, kwam niet onder het kort beftuur van dezen Graaf het Vaderland, door de door hem verwekte verwarringen, en het verraad van zijne Officieren, tot op den oever V3n zijnen ondergang ? Wat is dan gezegend, wanneer men tevens niet aan het verbeteren der gebreken denkt?

Te L E T D E N, Bij LEONARDUS H E R D I N G H, gn alöm bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve wee» feelijks è een en een halve Huiver wordt uitgegeven.

Sluiten