Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïö uwe Voorvaderen Helde het Volk een onbepaalt vertrouwen en zoo Ps: Willem de Eerde, die als een ndereh Mofes ons u« het diensthuis van Spanje hadt uitgeleidt niet moorddeadig was omgebragt, zou zekerlijk de opperde

™neenW'g en-erflijk t0t Hem en de Zi »e» ^jn over! gegaan. Door zijn overlijden verbleef die opperde macht bij de Staaten en men gaf onder den naam van Stadhouder dat her Jt ^ ^hermer hunner grond voorrechten, oo

Sn of lll^-n f°U "Jden' Cn Odpermacht'van één of veelen willekeur zou worden, en, Prins! in uw Huis ziet't Volk dien Befchermer; 't is'zeeker van eu z « hem erflijk, ook reeds in U. —

A^uZ0^ iS 3,3 een r'>'te vrl,cht akker aan te zien

die b oeinen en vruchten gelijktijdig fchenkt, de Vader des

Sn ^^ler^ * - S-eeten |

Gelijk alle menfcbeti uit hunne éigene aart en Natuur en behoeften, en betrekkingen van God afhangen e door Gods fchikking eu hunne behoeftens onderling van elkander

L7de het He,.rCtih' "T Prins! «felel waar van dé eerlte het Hoofu is en de rweede een gevolg, en dus heeft de Weth een enkelvoudig beginfe!, maar de deeling M omdat maar weinig menfchen in daat zijn alles uit het Sfel van eenheid afteleiden, en tot het beginfeI van eelihé d te rug te brengen , die Weth van twee tafelen, is ma r alleen Weth zonder bepaaling, verbind alleen zonder ömzun zonder uitzondering en wat is anders haar höofdfof % hefde Gods en der Evennaasten , die Weth is zelfs de grond! flag van Privilegiën, want geen voorrecht kan tekens de Weth ter uitzondering gegeeven worden, Christus zelfs kon ze vervullen, Prins : maar niet ontbinden, en ndienïhier de waarheid zeg indien de Stadhouder tot Befchennèrs der Wetten en Voorrechten zijn aangedeld zoo is Tr k aar, dat de Hoofdfom van alles hun niet onverfchill g zb kan - en zoo het Volk ziet, dat op de Hoofdfom door htm word achtgeuaagen, zou 'het dan" niet d nkbSr zljïï en de nagedachtenis van Ps: MkTüte^fc, zeegenen? v „ hem d.e de leer der menfchelijke ellenden gehandhaafd en de Kerk van de fnoode afgoderij , de Leer der alt

&ts: (duchtig thans *m#w%^5

Ik wil de rij uwer Voorvaderen niet doorloopen , Prins ■ ik wil niet alles opfpooren, waarom dat Volk STvruThukfe

va a

Sluiten