Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 28. Brief van den Colonel vanManftein aan den Generaal van Helden te Zicgcnhain.

tiYN heer!

Ik ben zeer gevoelig voor het blyk van vertrouwen , het welk gy wel in my hebt willen ftellen, door uwen brief van den 1 February. De ingeflotene, dien zyne Majesteit my gelast heeft, in zynen naam aan alle de Heeren Officieren, die in het onaangenaam geval geweest zyn, van zich gearrefteerd te bevinden , te fchryven , zal u doen zien, dat Zynen Majesteit tot nog toe niet gewild heeft, dat iemand van hun, en dus gy, Generaal, ook evenmin, dan zy, op zyn woord van eer zou ontflagen worden. Ik ben zeer gevoelig, Generaal , over hét leedwezen, het welk u dit zal veroorzaken , terwyl ik ben enz.

Myn Heer!

U enz,

(Getekend)

DE MANSTEIN.

FRANKFORT

den 6 February 1793.

Sluiten