Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—(228 )—

gezelfchflppeh, ofop openbaare plaatZên begeven ert de zotheden der menfehen zien en hooren , is 'het dan niet dikwijls eene groote. kunst, om bedaard te blijven, en zijne lagchfpieren te bedwingen? De beste menfehen hebben zelfs hunne belagchelijke zijden;en ér Geleerden - dezen zijn waarlijk doorgaands regt gefchikt, om aan de Vrouwen ftof tot praaten en fpotten te geven:-waarom?- wel, omdat zij zoo geleerd zijn, aulke lange paruiken dragen, zulk een' gedwongen houding aannemen , hunne voorhoofden 20 fronfelen, zulk een' haanentred volgen enz. Iedere dezer bijzonderheden kan eene Vrouw een' ganfehen winteravond bezig houden. Doen zij kwaad, wanneer zij zich met deze gekheden vermaaken , gefteld, dat dezelven wezenlijk plaats hebben, en niet door haar , flegts om te praaten en te fpotten , verzonnen worden ? _ VVerwaards wij ons keeren mogen ,' overal vindt de praatgraage Vrouw ftof, om aanmerkingen te maaken , en dwaasheden' te befpotten.

Spot ondertusfehen kan dikwerf meer nadeel veröorzaaken, dan de fterkfte agterklap en laster. Een mensch, die befpot en belagchelijk gemaakt wordt, verliest daardoor geweldig veel in de oogen van anderen, en niet zelden maakt de befpotting , welke hij ondergaan heeft , eenen dieper en voor' hem nadeeliger indruk op ons, dan het bloot verhaal van een zijner flechtfte bedrijven. Het beeld van het belagchlijke wordt bezwaarlijker, dan iet anders, uit onze ziele gewischt ; dewijl het onze inbeeldingkracht leevendig onderhoudt, en ons verftand, bij

el-

Sluiten