is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 597 )-

Gij, Moeders! die eenig belang fielt in het geluk uwer Dochters , zorgt boven alles daarvoor, om haar aan het huifelijk leeven te gewennen! Gaat, met eene onvermoeide vlijt, de minfte neiging tot iedelheid tegen, welke Gij in haar befpeuren mogt, opdat niet kleeding, opfchik of pracht het voornaamfle voorwerp haarer zorge worde! Wekt haar, door Uw eigen voorbeeld, ernftig op, om meer fmaak te vinden in de zagte en ftille huislijke vreugde, dan in het gedruisch en den fchitterenden glans van groote gezelfchappen! Draagt zorg , dat haar verltand, maar bovenal haar hart, behoorlijk gevormd, en zij daardoor tot rechtfchapen Echtgenooten voorbereid worden!

Ja, Moeders! — gelooft de verzekeringen van eenen waaren Menfchenvriend — Uw voorbeeld is hier beflisfchend. Uwe Dochters zullen Uw gedrag —> Uwe tedere zorg voor Uwen Echtgenoot, Haaren Vader — Uwe oplettendheid op de voordduuring zijner weltevredenheid — Uwe ernftige poogingen, om huifelijke rust, eendracht en vergenoegen te bewaaren — alle deze luisterrijke deugden zullen Zij nimmer vergeten: — wat zeg ik? — vergeten? — neen — Zij zullen Uw voorbeeld volgen: Zij zullen uwe asch daarvoor zegenen: Zij zullen, indien eenmaal haar lot zijn mogt, eenen Man te bezitten, die haare waarde niet genoeg erkende, hem te regt brengen; en, Zo zij eenmaal aan eenen waardigen Echtvriend mogten huuwen, zullen Zij, aan Zijnen arm, vrolijk en vergenoegd dit leeven doorwandelen. Voor Hem zullen Zij alles zijn, en, door Hem, zal ook, voor Haar, de Eeuwigheid vrolijker aanblikken.

IV.