Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H 84 )-

Dit onburgerlijk gedrag ftemt waarlijk zoo weinig met de gezellige plichten overeen, dat het niet zelden beter ware, onder de bewooners van het land , ja, onder de dieren des wouds, dan onder zulke gezellige burgers te leeven, die hunnen fmaak, hunne gemanierdheid en befchaafdheid met het giftig zwadder der haatlijke lasterzucht al te deerlijk bezoedelen. Eer en goede naam zijn edeler, kostbaarer, dan rijkdommen; zij zijn de hoogfte goederen, welken een burger van den Staat bezitten kan, en zullen zij dan immer ten roof zijn voor eiken ellendigen lasteraar?— Dat de deen, dien zulk een op zijnen naalten tracht te werpen , te gelijk roet de fchande, op zijn eigen kop nederftorte, opdat de ftaat van zulke pesten gezuiverd worde !

IX.

Sluiten