Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

St'jnbvasiu» VADERLANDSMIN

eener

V R O U W.

C Anecdote.')

In de maand van Juni} des vorigen Jaars 1789, wifde de Heer Bailly, ten dien tijde Afgevaardigdeen Voorzitter in de Natiönaale Vergadering te Verfailles, zich van deze gewichtige posten ontdaan, uit vreeze van mislukking der vaderl'andfche poogingen, en zich liever, in eenzaamheid, aan de beoefening der wetenfchappen overgeven. Hij deelde dit zijn, befluit aan zijne Echtgenoote mede; doch het andwoord dezer dandvastige Vrouw is zeer merkwaardig. — ,, Zo gij u," dus fprak zij, „ van deze posten ontdaan wilt, danmoogtgij ook mijn ontflag uit ons huwelijk wel aannemen. Gij hebt het werk begonnen: ook nu moet Gij het volvoeren! Gij vreest F 3 *m

Sluiten