Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-c w y

De Wondarts, door uw' tederheden

Geraakt, in 't open — edel hart,

Deelt, K:hoon door geene vrees beftreden,

Volkomen, in des Naastens fmart;

Wen 't veeg bederf dien aan durft randen,

Eu gij zijn' fiks-ervaren handen

Het feherpe werktuig aanbeveelt: .—

Wordt Gij aan zijne zij' gevonden,

Dan zien de dieplte en oudfte wonden

Zich, 't eerst —■ het zachtst, en gaaf geheeld. —•

*>

Een Esculaap, die uw vermogen —

Uw' werking mist, zoekt, langs den wand,

V»or zijn gewaand, of ijdel pogen,

Naar een behoorlijk onderpand,

Eer hij den kranken, in het lijden,

Zijne Artzenijen toe durft wijden,

En zijne zwakke kunst beproeft:

Maar hij, wien Ge uw gevoel doet voelen,

Vraagt, in zijn liefderijk bedoelen,

'c Eerst, wat zijn' Lijder, 't meest, behoeft. —

<>

Waar de onverbidbre dood de bande» Der zoete huuwlijksliefde breekt, En hare onnoosle — tcdre panden, In 't fomber — 't aaklig rouwkleed fleekt, Vliegt Gij, terwijl geveinsde Maagen Bij 't lijk des wcarden Vaders klaagen, Tot hulp van Weêuw en Weezen aan, En wijdt, zelfs als uw Naastens fterven U — onontbeerlijk goed doet erven, Aan 't koude lijk, een' warmca traan! —

De

Sluiten