Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—( 3°7 >—

/

een noomfche Paus, 0nder het gewicht zijner driedubbele kroon gebukt, in het VoHkman voor waarheul , voor onfeilbaare waarheid uitgeroepen ; of we, van hun allen, hier alleen en volmaakt recht gehad hebhe ? - Weg hiermede! - Dit is voor hun volkomen dwaasheid ! _ Weg dus met vraagenboeken en alles, hetgeen daarmede in eenige betrekking fta. Neen: gij lUen, aan wien , het rfj ^ ^ ^

tuur het zij door uwen post, de zorg over eene opluikende Jeugd is aanbevolen! - Neen: in ftede van, met uwe Voedllerlingen, i„ eene naare, zombere, en hunper gezondheid hoogst fchaadelijke kamer ot fchoole opgefloten te zitten, bij een verveelend boekje, begeeft u veel liever naar buiten. Bezoekt de weellge en zalige velden. Legert u aan het afhangen van eenen bewasfen heuvel: aan den zoom van een, over keitjes en grijsachtig mosch, nederlchunnend beekje ; of in de fchaduwe van flatje e.ken en rijzige dennen, ia het mid. den van een plechtig bosch , hetwelk reeds veele eeuwen over zij„ dikgetakten kruin hoor, de henenioeien ; 0f zet u neiler bij ui£ge. ftrekr gezicht van uitftekend groenende velden !

' 211 d3ar vrii' ongeftoord, in het weelig groen rondom „ henenhuppelen! Dat zij ongedeerd bloemp es pIukl<en, en m e£n ^

zamenftrengelen, of eenen vlucht/gen vlinder vervolgen en de brommende bijen in hunnen noeften arbetd gadeflaan , wanneer zij van ftruik tot flruik

frhen hunne pootjes, uiteenen bloemkelk wegvliegen!

Maakt

Sluiten