Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 3=4 )-

door een waardig Huisvader niet afgekeurd worden.

Hoogmoed, verkwisting en zich boven zijn' ftaat te verheffen, zijn de verderflijkfle middelen tot eenen geheelen ondergang. Die meer uitgeeft, dan hij ontvangt, moet immers op 't laatfte arm worden; en welke oneer legt hij in bij weidenkenden? Alle zijne achting daalt, en hij wordt een voorwerp van haat en afgrijzen; en hoe veele nadeelen zal ook in dezen zijn voorbeeld voor alle zijne onderhoorigen veroorzaaken ?

En, zo hij zich aan wellustige vermaaken overgeeft , en de huwelijkstrouw fcbendt ó welke akelige gevolgen moet zulks naar zich fleepen? — De beste, de beminlijkfte , de goedaardigfte Vrouw wordt dan , door het wangedrag van haaren onwaardigen Man (zo God haar niet bewaart) tot drift, tot verwijtingen, of zelfs tot niet minder ondaaden vervoerd; en welke gevolgen moet dan de huistwist door het geheele gezin verfpreiden? — De achting, het ontzag wordt weggenomen: ieder doet, wat hem goeddunkt , geeft zich aan 't kwaad naar welgevallen over , en het einde is allerakeligst, is verwoefting zelve; behalven dat het de grootfte uitzinnigheid is, om den tederften band, dien God zelf zoo naauw toefloot, op het baldadigst van een te rijten , vermids hierdoor de grond van alle huislijk geluk verwoest , en in een poel van rampen herfchapen wordt.

En wat moet nu uit zulk een gedrag volgen? — Immers een verzuim der noodzakelijklte werkzaamheid , welke de bron van beftaan en tijdelijk geluk

moet

Sluiten