Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 354 )-

fchen , natuurlijkerwijze , aan de Godlijke bevelen toekennen, zoo is het klaar, dat dit het allerwerkzaamlte Despotisme zijn moet, hetgeen uit den Gods^ dienst .ontftaat, en zich van deszelfs geheele aanzien meester weet te maaken. 't Is waar, de waare Goasdienst is een zacht juk. Zoo als hij van God, den Schepper der natuur, afkomftig is, onderdrukt hij de natuur-driften niet, maar brengt die alleen in orde. Maar de Godsdienst, zoo als hij uit dweeperijè'n en heerschzucht der menfchen ontftaat, of door deze drijfveeren ontfteld raakt, is de vreeslijkrte van alle Despotismen en dwinglandijè'n, tot alle mishandelingen en vertrapping der menschhcid bekwaam. Deze , den Godsdienst, het eerwaardigfte , dat de mensch bezie, nabootzende en misbruikende dweeperij' en heerschzucht hebben de menfchen kunnen wijsmaaken, dat alles, wat hét opperhoofd van eene geestelijke orde gezegd heeft, of ooit lust mogt hebben, om te zeggen, zoo hoog gelden moet, als of God zelf tegenwoordig zulks aankondigde; dat het hun plicht is, alle zijne bevelen en geboden blindeling te gehoorzaamen , zonder te overwegen of natedenken, zonder te vragen, of zij ook billijk zijn; dat, uit hoofde van dsze aan den overften der geestelijken verfchuldigde gehoorzaamheid, menfchen, redelijke fchepzels van God, zich als doode lijken, dood, leevenloos aas moeten aanmerken, hetwelk zich juist zoo geheel bewegen en gebruiken laat, als men wil, of als een ftaf In de band van eenen Grijsaard, die 'er op leunt, of hem draait, hem gelieft; dat zij volftrekt geen oordeel,

geen

Sluiten