Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C )-

dat hij zelf getrapt wordt, en hij zich daardoor genoodzaakt ziet , om zijne voeten terugtetrekken , om dien op den voet van den man, die naast hem ftaat, te zetten. Slechts zeer weinigen bezitten zooveel vastheid van ziel , zooveel onwrikbaare braafheid, om zich tegen het algemeen gedrang te kunnen verzetten , onbeweeglijk op hunne plaats te kunnen ftaan blijven , en liever het dringen van anderen te kunnen dulden , dan hem wegteduuwen of op den voet te trappen.

Had dit dringen geene plaats; hoe menig , nog niet geheel verhard, zondaar zou het kwaad, welk hij thands ter bevrediging zijner behoeften moet kiezen, gaarn vaarwel zeggen, en zich aan de deugd, voor welker bekoorlijkheid hij nog niet geheel ongevoelig was , bereidwillig overgeven ? Nu echter overfchreeuwen zijne menigvuldige begeerten, welke allen naar bevrediging dorden , de ftem van zijn geweten , en het denkbeeld van fchande — want tot die hoogte is het met ons gekomen, dat het als zodanig wordt aangemerkt , wanneer wij zekere behoeften niet hebben, of niet kunnen bevredigen — het denkbeeld van fchande , wanneer wij onbehoeftiger , dan anderen, of voor onbekwaam gehouden worden , om onze behoeften te kunnen vervullen , geeft der wankelende ziel den laatften fchok, en dringt haar, ten einde zich van middelen tot goedmaaking van de vereischte uitgaven te verzekeren , om zich met geweld van geringe of grooter onrechtvaardigheden , van bedrog en fchelmerij te bedienen.

Dis Ik

Sluiten