Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

bladz.

Ter nagedachtenis mijner dierbaare Echtgetioote. 44S

De Mensch. (Eene zedenlijke Befpiegeling.) 464

Over den invloed der Verbeeldingkracht op het Menfchelijk ligchaam. (Echte Anecdoten.) 471

Anecdoten wegens Schroepfer, een tijdgenoot en Vriend van Mesmer en Gatzner. (Met eenige bijgevoegde aanmerkingen.) 478

D afnis in den Lente - Avondjiond. (Een Avondlied , op Muziek gefleld.) 485

Almanzir. (Eene zedenlijke Vertelling.) 554 Bet Geweten. (Lierzang.) 563

Sluiten