Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJDRAGE N

TOT HET

MENS CHELIJK GELUK, i.

INLEIDING

TOT HET

VIJFDE DEEL.

H et verftrekt ons, waarde Landgenooten, tot geen gering genoegen, dat onze arbeid, bij aanhoudendheid, door U met goedkeuring, ja zelfs, hier en daar, met zulke onderfcheidende achting wordt bejegend , als wij , onder de menigte van gefchriften, van allerleien aard, met welken ons Land, dagelijks, als 't ware, overftroomd wordt, naauwlijks zouden hebben mogen verwachten. Verëerend , ten hoogflen verëerend , waren ons de berichten , die ons , van tijd tot tijd , den voordeeligen invloed V.D.LS. A meld-

Sluiten