Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 63 )-

dat ik, zoo oud als ik ben, nog nimmer zulk eene zwaare Mist gezien heb , ais 'er onlangs op den laacften avond van het voorige jaar alhier en ook in andere ftreeken plaats had. En, denkt eens, mijne Heeren, de oude man, die U dit fchrljft , was ook in die mist, bij een louter toeval echter, want anders kom ik zelden, in den wint r, na vijf uur in den middag, op ftraat; maar het was, of het zoo wezen wilde, zeggen de menfchen: nu, denkt eens, hoe is heb moeten ftrompelen met mijn kaarsje in de hand, om mijn huis te vinden: ja, gelooft mij, ik ftond duizend dooden uit, en, hoe zeer ik, in gevolge van hetgeen ik wel eens in voorige dagen, bij een gelijk geval, goed bevonden had , nu en dan wat ftond te toeven , totdat de dikke ftoom van nevel wat gebroken wierd , of plaats maakte voor een ligter ftoom, zodat ik dan , om de 3 of 4 minuuten, wat meer licht te wachten had, zoo heb ik, over het geheel genomen, tiaar weinig baat bij gevonden , omdat de damp op den duur te Zwaar bleef: ik kwam evenwel, na veel tobbens en eenen blaauwen arm gefloten te hebben , bii mijn huisgezin, door Gods goedheid, nog leevende t'huis, en gij kunt naauwlijks opmaaken , hos blijde men was , toen men mij zag : want zij wisten niet , waar ik henen was. Intusfchen heb ik met zoveel droefheid het ongelukkig lot vernomen va-i verfcheide Perfoonen , die zoo maar gc/.ond en wel van huis gegaan , en naar de andere waereld verhuisd zijn, zonder dat zij eens van hunne Mangen tm Vrienden affcheid hebben kunnen nemen: onder

an-

Sluiten