Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

WAARNEMINGEN en AANMERKINGEN

over den

SLAAP,

Toegepast op 's Menfchen onderfcheiden leevensjaaren , en bijzonderlijk van jonge Kinderen.

(.Vervolg en Slot van D. V. bh 48.)

Daar, uit te vooren opgegeven waarnemingen, en derzelver verklaaringen de groote uitwerkzels , welken de flaap op onze ligchaamlijke en verftandige vermogens heeft, duidelijk gebleeken zijn, vinden wij ons in ftaat gefteld, om verfcheiden , zowel algemeene,a!s bizondere, regelen ter opvoeding hieromtrend te bepaalen. Eerst, zullen wij over de aigemeene, en, daarna, over de bijzondere regelen handelen.

1.) Hoe

Sluiten