Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—iC 322 )—

meet den Kinderen nooit hunnen wil geven, a/s mtn daartoe iets in zou moeten haaien , hetgeen men eerst gezegd had, en, vooral niet, wanneer zij huilen Als men dezen regel Hechts de eerfte veertien dagen wanneer zij mede aan tafel komen, in acht neemt, dan heeft men het reeds gewonnen. Eene harde zaak zeker voor tederhartige Moeders, maar nog veei harder, als de Moeder onder het bedwang van haare kleenen ftaat. - Amelia, wacht U hier doch voor! Hier hebt gij mijn begrip over de voeding der Kin.

kLZ DrMgrWeI Z°rg' d3t Gij mij Sez°«deKIeene Kinderen geeft, dan verheugt zich uw Oude Va-

(Tiende Brief.) Waarde Amelia!

Van Kinderen kan men aiies maaken, vleesch,«tende verdurende dieren, e„ zagte fchaapen ; gezonde, volwasfen , fterke menfchen, of 2iek„,ke verminkte, zwakke fchepzelen. Wat zoudt Gi nu wel gaarne van mijnen Kleenzoon maaken, Amelia? '

Ik leze uw andwoord uit uw lagchen over ^ze vraag. Gaarn zaagt Gij hem eens een gezond, volwasfen mensch. Hiertoe geve ik U de zen algemeenen regel: voed hem zoo hard op, als

cv ^t. ik zou wd zeggen> züo hard J_

damt

Sluiten