Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sop

©m. Als hij de eerfte maal hetzelve verlaat , dan móet Gij ftaat maaken, lieve Amelia, dat het voot U en uwen Man een feestdag zal zijn*

Geduurende eenigen tijd, zoude ik nu de vloer van de Kinderkamer met een kleed bedekken om hem 'er zoveel op om te laten kruipen , als hij maar lust had. — Het eindelijk gevolg ziet Gij van zelve : in het eerst zal hij niet anders doen, als kruipen ; daardoor zal hij ftevigheid in armen ert beenen bekomen ; vervolgends zal hij zich, nu en dan, oprichten, een paar fchreden doen, en weder omver buitelen , zonder zich te bezeeren , want zijnekleene, doch reeds fterke, armtjes zullen hem, volgends gewoonte, tegelijk ophouden.

Daar is, lieve Dochter, mijne hand, (en Gij weet, die geef ik nooit, als ik niet al zeer zeker van mijne zaak ben) Uw Kind leert op deze wijze, opzijn langst met de drie vierdedeel jaars, lopen , terwijl Gij alle de moeiten, alle de gevaaren vermijdt, die met de gewoone wijze verbonden zijn. Ik kan Ü dit veilig belooven , want ik ken zelf eenige Kinderen . met wien het dus volmaakt uitkwam. Zij Üepen, voor het eind van hün eerfte jaar, over een ongelijken fteenen vloer, en klouterden, in hun tweede jaar, al Over ftoelen en tafels , en alles, wat hun maar in den weg kwam. Even goed moet het immers met alle andere gezonde Kinderen gaan. Van de,bij deze inrichting zoo noodige, voorzichtigheid, om alle gevaarlijk huisraad en dérgeliiken uit de Kinderkamer te houden, behoeve ik U niets fe zeggen. Nog eens, herrinner U de Voordeden van het vroeg Mm 2 1$.

Sluiten