Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geede huismoeder behoort , dat het vollïrekt onmisbaar zij ; dus zou een fatzoenlijk Meisje ook niet mogen leeren Wollennaaien, Borduuren, andere bandwerkjes , Muziek , enz. want deze dingen zijn ook niet volkomen noodzaaklijk in eene goede, fatzoenlijke huismoeder. Of op eene andere wijs' voorgefleld , zou het influiten, dat 'er niets noodzaaklijk was , dan zo iets, waaruit onmiddellijk de bevordering der vereischten in eene huismoeder vloeien zoude (♦). Dan, ik wil dit zoo nauwkeurig niet uitpluizen , maar U liever navolgen in de ontleding van dit hoofdbewijs. Ook zal ik niet onderzoeken , of men met recht de geheele beftemming van een Meisje tot dit eene hoofdftuk brengt, tot het worden van eene goede huismoeder; zeker , 'er zijn Vrouwlijke pl'igten in betrekking tot de maatfchappij , en tot zich zelve , die wel degelijk invloed hebben op haare beftemming, en die echter moeilijk tot dit eene fiuk te brengen zouden wezen. Dan , zien wij dit nu eens voorbij; Gij brengt tot dit hoofdftuk der Vrouwlijke beftemming drie vereischten, de kennis en deugden, die tot beftuuring van het huiswezen, opvoeding derKinderen , en gezellige vergenoeging des Echtgenoots dienftig en noodig zijn.

Wat het eerfte vereischte, de **»W,W, betreft; vraag ik hier (volgens aanm. 3 ) mij zeiven, of hiertoe het leeren van het Fransch meer nuttig', dan

fcha-

(*) Hier henen fchijn: te hellen de vraag, bl. 282. Zingt un Meisje &c.

Sluiten