Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

IETS

over het

AFNEMEN van de ACHTING de LEERAARS, en van dr BIJWOONING derOPENBAARE GODSDIENSTOEFENING.

(Brief aan de Schrijver!.')

Mijne Heeren!

Het Stukje, in één der voorige Nummers van uwe Bijdragen, getijteld; „JVelke zijn de voornaam/Ie oor. zaaken van het kleen getal dergenen , die zich , in ons Vaderland, tot den openbaaren Predikdienst voorbereiden : en welke zijn de gereedfle middelen, om veelen daartoe oplewekken , en alzo een gevreesd ge. brek van Predikanten voortekomen .?'* heb ik , over het algemeen genomen , met zeer veel fmaak gelezen; dan ik bedrieg mij zeer, zo de geëerde Schrijver hier niet een voornaam ftuk over het hoofd

heeft

Sluiten