Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fis in Goddelijke waarheden , op' zommige plaatfen , tot gevolg eene vertraaging in het bijwoonen van tien openbaaren Godsdienst. — Vau de plaats althands, waar ik woone, kan men zeggen i dat de kennis in het Godsdientlige, en de goede fmaak over het algemeen , aldaar zeer is toegenomen , en dat het opkomen tot den openbaaren Predikdienst merkbaar is verminderd.

Onlangs hoorde ik daarover een gefprek, onder eenige welmeenende Godsdienstige Vrienden. Ik zal hun discoürs, zo na mogelijk is, hier affchrijven. Flet discours liep eigenlijk over de redenen der vertraaging Ift het bijwootien van den openbaren Godsdienst. Zommigen zeiden, de oorzaak te zijn, dat men hier, voor dezen , beter praktikaaie Predikers had. Anderen beweerden, dat de tegenwoordige , zoo goed, als een der voorgaande Predikanten, was; dat hij zich nog al zóó flipt aan den Heidelbergfchen Catechismus hieldt, en omtrend anders denkende Christenen althands geene mindere afkeerigheid, dan de voorigen , betoonde. Maar dat de oorzaak in niets anders, dari in de onderlinge (taalkundige fchriften en verdeeldheden , te zoeken waren. Anderen wederom hielden ftaande, dat de vertraaging, in het bijwoonen van den openbaaren Godsdienst, een bewijs was van de verlichting , kennis en goeden fmaak.

Hierop vatte een in het gezelfchap , wiens doorkneed verftand algemeen erkend wordt, het woord. Het is , zeide hij , zeer dikwijls de (toffe mijner overweging geweest, wat of doch de reden zijn mag , dat men hen , die door het lezen van récht'

ver-

Sluiten