Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( "3 }-

ren , of dezelven op eene verkeerde wijze aan het

vruchtje plaatzen kan, fchoon ik te gelijk niet gaarn zou loogchenen, dat het Kind, in het geheel niet, door fchrikken en ontfteldtenisfen der Moeder, in deszelfs groei verftoord , verplaatst, en dus tot een ongewoone geftalte gebragt zou kunnen worden. Ik zag ook een jong fchepzeltje met kromme, binnenwaarts ftaande, zoogenoemde paarde-voeten. Waarfchiplijk waren, in de eerfte dagen der ontwikkeling , deze deelen in derzelver richting verftoord, en daarna in zulk eene verkeerde houding voordgegroeid.

Handelt Gij voorzichtig. Ziet alles, wat U voorkomt, zonder ontfteldtenis, en waakt zoowel over uwe verbeelding , als over uwe andere driften : en Gij zult niet ligt fchrikken , of 'er ten minften geene kwaade gevolgen van , hebben. Als Gij b. v. een muis ziet, denkt dan maar niet terftond , nu heb ik gefchrikt. Dit denkbeeld zou U veel meer benadeelen.dan het wanftaltigst, affchuuwlijkst gezicht. Was 'er,'bij het zien van een muis, een aap, of dergelijken, geen fchrik gepaard: het enkel zien, en de verbeelding daaromtrend, zou geene kwaade gevolgen hebben. Heeft eene Vrouw ooit dagelijks de affchuuwlijkfte gedaanten voor oogen gehad , zoo is het mijn' Vrouw geweest. Dagelijks aanfchouwde zi,, op eene zaal met natuurlijke zeldzaamheden, veelerleie Hangen, crocodillen , doodshoofden, geraamten, * zeehonden en aapen. Ja, op ftraat zelfs heeft zij Kinderen met waterhoofden van de eerfte grootte gezien , en nooit deed het haar nadeel: waarom ? - omdat zij in geen fchrikken of iet dergelijks geloofde, en I 4 uit

Sluiten