Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

OVER DE

BESLUITLOOSHEID.

M en vindt overal eene menigte van menfcken, die zich tot geen ding hoegenoemd met ernst en duurzaamen ijver bepaalen kunnen. Hunne wil ij altijd verdeeld ; zij worden heen en weder geflingerd , als een ligt vaartuig op de onrustige golven der zee. Elke fchrede, welke zij zullen doen, veroorzaakt hun eene reeks van zwaarigheden , van welken de eene even belagchlijk is, als de andere, terwijl ze niet zelden de ongewigtigfte kleenigheden ten grondflag hebben. Is de zaak eindelijk uitgevoerd; zijn zij onwillekeurig tot de eene of andere daad voordgeftuwd , dan volgt hen het berouw op de hielen , en duizenderleie gedachten en ontwerpen doorkruifen hunne ziel, om, zo mogelijk, den gedaanen ftap terug te nemen.

Dusdanige menfchen zijn een rampzalige fpeelbaJ hunner wankelende en onbeftendige gewaarwordingen , en hangen doorgaands g«heelenal af van de

wil-

Sluiten