is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424

Testament van

courant niet precies weet , omdat hij maar zeer zelden op de beurs komt ? — hoe met den man , die nog wat van den ouden Mijl heeft , en nog wat ouderwersch is in het oproaakcn van zijne ba'ans? — hoe met hem , die itog iets overig heeft, van hetgeen onze voorvaders religie noemden ? 6 Die

hals wordt fchriklijk bedrogen , alleen omdat hij, fchriklijk mistast in het waardeeren van den prijs der dingen , en gaarn datgeen ontvangt, 't welk hij

wenscbt te leveren " —

„ Dus, mijn Zoon, is het met de wereld gelegen. Doorfnulfel vr'j alle de kantooren; hoe grooter zij zijn , hoe minder gij ze vertrouwen kunt: want ik heb bij ondervinding, dat de voornaamfte kooplieden , het meest, uit eens anders beurs negotieeren. Zoo .was het al in de dagen van ouds, en het is heden nog even eens. S ene ca , een man, die den beursgang al heel getrouw heeft waargenomen , waartoe hij aan het hof zeer goede gelegenheid had , zegt ergends : amuilis noftris plus , qiiam animis , creclitur. Gelukkig , mijn Zoon , wanneer gij peen en zeer drokken marktgang behoeft waartenemen ! gelukkig , wanneer gij kracht genoeg bezit, om niet te koopen, hergeen alleen door list, r leugen, vleierij, of nog erger fchanddaaden, te ver¬

krijgen is! Al kondet gij , voor ééne enkele laagheid, een geheel koningrijk winden, zelfs dan hebt gij het nog veel te duur; gij zijt zeer zeker bedrogen. Laat, anderen zich do<t fchelmerij verrij. ken : laat hen vrij om ambten bédelen , naar de ftoelen der eer kruipen, en zich trotslijk verhef-