is toegevoegd aan je favorieten.

Vier verhandelingen. Over eenige gedeelten van de Nederduitsche taale.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING,

Ik lijd, ik leed, geleeden. Lijden, verdraagen.

Het lijdt, het leed, geleeden. ■ Lijden, voorbijgaan , is een , Onperfoonlijk Werkwoord. Zie leiden, voeren, bij de Eerfte Soort der Gelijkvloeiende.

Ik prijs, ik prees, gepreezen.

Ik /lijp , ik /leep ,. gefliepen. Slijpen , fcherpen. Zie ook feepen, voorthaalen, bij de Tweede §oort der Gelijkvloeiende.

Het fpijt mij, het [peet mij, gefpeeten. Spijten, berouw hebben. Onperfoonlijk Werkwoord. Zie/peeten, aan het fpit fteeken , en [pitten , fteeken, graaven,. onder de Tweede Soort der Gelijkvloeiende.

Ik[chuil, ik fchool, gefchoolen. ^Schuilen, verbergen. Zie Schooien bij de Eerfte Soort der Gelijkvloeiende. De Heer Moonen fchrijft, ik [chuil', [huilde of fchool, gefchoolen.

Ik flerf, ik ftorf, geftorven.

Ik ftrijd, -ik ftreed, geftreeden. Strijden", vechten, geenszins, (ïrijdde, geflrijd. Zie den Heer Huydecoper, bladz.

$ ' • ■

Ik