is toegevoegd aan uw favorieten.

De militaire post

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

2W J Jü X T^ Z M M

POST.

N°. 3.

Volsens ae jongfte , en zeekerfle opganve, • béïlaat da Franfcne Landmagt tegenwoordig uit tweehonderd en arhï~ e5if2^ntïg duizend man.de Provintiaal-Troupen of Land Militie daar onder begreepen. De Zeeraaet die zeedert den Vreede met negen Schepen van Linie'vermeerderd is, moet, ingevolge dezelve opgave , thans be ftaan uit twee en zeeventig Schepen van Linie, vier- en zeeventig I-rcgatten , agt- en twintig Corvetten, zes en dertig Gabarren zeeven- en twintig Cotters, en negentien Bombardeer.Galhoenen, in 't geheel tweehonderd zes- en vyftig Scheepen.

De Engelfche Vloot ingevolge de Admiraliteits- Lvsten van den 3 1 Oftober laatstleeden , beftaat tegenswoordfe uit honderd en tien Scheepen van Linie, tien Scheepen van vyftig Stukken Kanon, honderd en vier Fregatten en veertig Cotters, in alles uit tweehonderd vier- en zes' tig Scheepen.

De laatften in Rusland bekend gemaakte lysten, brengen haare Zcemagt op omtrent veertig Scbeepen van Lime,, en haare Vloot in de Zwaite Zee op drie Scheeoen van vier en zeeventig, vyftien Fregatten van dertig tot vyftig Stukken Kanon , en vier of vyf Cotters. Deszelfs Landmagt word begroot op tweehondeid en fesdg duizend Troupp^n8 ^ ' ^ °P rU'm ho,lderdduizend man Ligre

JSP.j! in-dIt Ryk,^k beezigmet den aanbouw van yerfcheiden nieuwe Scheepen ; ook zal de Armée vermeerderd worden , alle Gouvernementen hebben reeds order ontvangen om van elke vyf honderd Jnwoonders twee Recruten te laten volgen, het welk een vermeerdering van omtrent zes- en dertig duizend man zal uitmaaken. .1 c Wy