is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe 'sGravenhaagsche Bataviersche Mercurius

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NIEUWE 'S GRAVENHAAGSCHE

BATAVIERSCHE

MERCURIUS.

Van den io February Ao. 1783. N°. 1.

ENGEL AND.

Volgens het fchryven, van daar is 't nog ver van lachen zy de Bruid en zy kwam van trouwen; want in Londen alwaar de Negotie zo machtig bloeid als 'er devotie in een Speelhuis gevonden word, verwed men Kap en Keuvel, dat het Odepietje met de vreede zal weezen. Om dat veele gelooven dat de Preliminairen Vredens Artikelen niet door de Kamers van het Parlement zul¬

len ga;m, -7nnA^v zonnige veranderingen welke de Franfchen beweegen zullen om de Engelfchen zo lang te beuken tot zy als jankende "Doggen met de ftaart tusfchen de Beenen koomen affmeeken, dat hun Britfche Hoogmoed nu nog zo gereed niet fchynt toe te kunnen ftemmen. Dit is zeeker dat de Eendragt en Eensgezindheid over dat gewigtig ftuk zo veel plaats in zyn Britfche Majefteits Raad vind, als de reinen zuiverheid in een Joden CabaA mis