is toegevoegd aan je favorieten.

Opwekkende matroozen-liederen ter aanmoediging van 'slands zeemagt. Opgezongen, ter geleegentheidt van de begonne vyandelykheden, tusschen de Engelsche, en de Nederlandse provintien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPWEKKENDE

MATROOZEN-LIEDEREN

TE R AANMOEDIGING

VAN 's LANDS

ZEEMAGT.

OPGEZONGEN,

Ter geleegentheidt van de begonne Vyandtlykheden, tujjcben de

ENGELSCHE,

EN DE

NEDERLANDSE PROVINTIEN.

TE BEKOMEN,

Tt Amjlerdam, Delft, Rotterdam, 's H ge t *n verdirs in de andere Steedtn by 4, meefte Botkvtrhptru