is toegevoegd aan uw favorieten.

De vryheid, toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ffc )

Doch waar t«e meer ? — poogtzij door moord mij teoverheeren, Ik poog, door beul en ftrop, haar't moorden afteleertn. Zij zoek' haar fterkte in list, in veinzen en verraad! De Vierfchaar is mijn ftemi, daar 't recht zig hooren laat.

ELFDE TONEEL.

Vrijheid, Burgerstaat, Genootschap, Raadsheeren, Afgezant, Wankelhart en Oproer, beiden geboeid, Lijfwagt, Gevolg.

L ij f w a g t.

't Schavot is opgerigt!

Wankelhart. ö Hemel!

Oproer.

Heilloos muiten! V r IJ h e l d. Hoe houd zig 't Graauw daarbij ?

L ij f w a g t.

Het poogde zulks' te fluiten, Doch toen de Wagt verfcheen, bedaarde 't; floeg het oog,' Niet dan met fiddring, naar het Straftoneel omhoog,

H 2 'tGaaj