is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in brittannien. 217

ce zenden. Dan toen zy ras hun woord braken , na dat caesar vertrokken was, befloot hy in 't voigend Jaar weder over te fteeken. Hy ontmoette toen den grootften tegenftand van cassivellaunus, den voornaamften der Britfche vorften , welke egter eindelyk door hem in 't naauw gebragt en genoodzaakt wierd zich aan cesar over te geeven. Hy ftevende daar op naar de vaste kust , waar zyne tegenwoordigheid vereischt wierd , zoo wel wegens de onzekerheid waar in de zaaken te Romen ftonden als wegens de geduurige onrustigheid der Galliërs, die elke guuftige gelegenheid zich ten. nutte zogten te maaken, om het juk, der Romeinen weder af te werpen. Dit borst eindelyk tot een algemeenen opftand uit, waar in de Arverners en de Aeduers den grootften rol fpeelden onder eenen vercingetorix, een prins der Arverners, wiens Vader tot hoofd der Gallers verkoren , maar wegens zyne heerschzugt door hen omgebragt was. De zoon , door denzelfden onderneemenden geest bezield, rokkende zyne landgenooten en vervolgens ook andere natiën der Galliërs op, om tegen caesar op te ftaan, welke toen afweezend was. Naauwlyks was hy tot aanvoerder verkoren, of hy dwong de overigen, die zich nog ftil hielden door geweld of list , om in deezen een gemeene zaak te maaken. De aanval begon met het beleg van Gergovia of Gergobinna, eene vesting in het land der Aeduen, O 5 waar